Draag je Theater Slot Zeist een warm hart toe?
En vind je het bezoek aan onze voorstellingen telkens weer plezierig?
Theater Slot Zeist kan jouw steun, klein of groot, gebruiken in de
vorm van een donatie. Donaties zijn welkom omdat we de theaterlampen
op korte termijn moeten vervangen. De Europese Commissie heeft nl.
besloten dat alleen nog LED-lampen gebruikt mogen worden vanaf
2021. Dat betekent dat de halogeenlampen in het theater vervangen
moeten worden. Daar heeft Theater Slot Zeist geen budget voor.
En dat betekent dat ons voortbestaan op het spel staat.

Wil je Theater Slot Zeist helpen? Zodat we ver kunnen.
Een donatie is van harte welkom op:

Stichting Klein Slottheater
NL70ABNA0411615211

o.v.v. theaterlampen.

Hartelijke dank!