Dankzij een donatie van de Van Tellingen-Pul Stichting heeft Theater Slot Zeist
onlangs een aantal LED-theaterlampen kunnen aanschaffen.
Draag je Theater Slot Zeist ook een warm hart toe?
En vind je het bezoek aan onze voorstellingen telkens weer plezierig?
Theater Slot Zeist kan jouw steun, klein of groot, gebruiken in de vorm van een donatie. Donaties zijn welkom omdat we nog veel meer LED-lampen moeten aanschaffen. De Europese Commissie heeft nl. besloten dat theaters alle halogeenlampen moeten vervangen door LED-lampen. Daar heeft Theater Slot Zeist helaas zelf geen budget voor.
En dat betekent dat ons voortbestaan op het spel staat.

Wil je Theater Slot Zeist helpen? Zodat we optimaal verder kunnen?
Elke donatie, groot of klein, is van harte welkom op:

Stichting Klein Slottheater
NL70ABNA0411615211

o.v.v. theaterlampen.

Hartelijke dank!