Sterke drank in Oud-Zuid

Door Theater Slot Zeist

Amsterdam-Zuid is de bakermat van de linkse intellectuele elite begin jaren tachtig. Ate en haar vrienden behoren tot een randgroep rondom de bekende schrijvers, kunstenaars en denkers van die tijd. Zij vinden de wijsheid meer in de fles en voor hen is cultuur een reden om te zwelgen en zwetsen.

Wanneer de profiteur Leander zijn entree doet in dit wankele gezelschap, raakt het evenwicht verloren en gaat het rap bergafwaarts. Wat overblijft zijn verloren illusies, blijvende beschadigingen.... en een hoop lege flessen. Deze briljantje komedie van Guus Vleugel en Ton Vorstenbosch legt genadeloos de pretenties bloot van een vrijwel uitgestorven subgroep, in een tijdvak waarin cultuur in hoog tempo populariseerde. Tegelijk roept het weemoed op naar een tijd waarin verdieping nog de norm was, ook al ging dat vaak gepaard met een flinke slok.