Bestuur

Samenstelling bestuur
Marco van Schoonhoven, voorzitter
Josine de Vries, secretaris
Jan Veenland, penningmeester

Samenstelling artistieke commissie
Els van Maurik, coördinator artistieke commissie
Quirine Donia
Ellen de Vries
Anne Marie de Weger

Samenstelling technische commissie
Chris Douwes, theatertechniek
Peter Dol, decorbouw